Basisschool St. Willibrordus

Romboutsstraat 2 5751 BW Deurne

  • De school beschikt over een ruime speelplaats met leuke speeltoestellen en veel groen.
  • Samenwerken in groepjes. Rustig werken op de bovenverdieping. Extra begeleiding aan de hulptafel.
  • We hebben in het bijzonder aandacht voor de creatieve vakken. De leerkrachten geven één vak, de leerlingen presenteren aan ouders.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In februari hebben we deelgenomen aan een themaonderzoek in het kader van het vergaren van gegevens voor de "Staat van het Onderwijs". Van dit bezoek wordt, mits er geen ernstige tekortkomingen zijn, geen verslag gemaakt door de inspectie. 

Er waren 3 aspecten waarnaar gekeken werd:

1. Taakgerichte werksfeer.

2. Actieve betrokken rol van de kinderen.

3. Het geven van feedback.

Zeker bij de uitleg was er in de groepen een zeer taakgerichte werksfeer en een hoge mate van betrokkenheid.Bij de verwerking verschilde dat. OP het gebied van het geven van feedback, gaf de inspecteur aan dat we dat goed deden, maar dat het nog specifieker kan. 


Terug naar boven