Basisschool De Piramide

Schelde 1 5751 VJ Deurne

  • De voorzijde van het gebouw
  • Schoolfoto van Basisschool De Piramide

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site van PO vensters van basisschool de Piramide in Deurne.

Op deze pagina vindt u informatie over onze school in de breedste zin van het woord. Inspectie, DUO, ons schoolbestuur PRODAS, CITO en wijzelf hebben informatie aangeleverd die het voor u mogelijk maakt om onze school te vergelijken met andere scholen in de buurt.

Wilt u meer informatie? Dan kunt u hiervoor ook terecht op de site van de Piramide.

Mocht u een keer persoonlijk willen kennismaken, dan bent u altijd van harte welkom. Het is wel handig als u hiervoor een afspraak maakt.

Ons telefoonnummer is: 0493 313 422.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen
  • creativiteit
  • structuur
  • burgerschap
  • leerlingtevredenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De laatste jaren schommelt het aantal rond de 200 leerlingen verdeeld over 8 groepen. Komend schooljaar werken we met 2 kleutergroepen en van de overige groepen steeds 1 klas.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
171
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Met de start van dit schooljaar hanteren we het Hoorns-model. Dit houdt in dat we vanaf het schooljaar 2023- 2024 een continurooster hanteren met daarbij de vrije woensdagmiddag en vrije vrijdagmiddag voor de gehele school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven