Basisschool De Piramide

Schelde 1 5751 VJ Deurne

  • De voorzijde van het gebouw
  • Schoolfoto van Basisschool De Piramide

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site van PO vensters van basisschool de Piramide in Deurne.

Op deze pagina vindt u informatie over onze school in de breedste zin van het woord. Inspectie, DUO, ons schoolbestuur PRODAS, CITO en wijzelf hebben informatie aangeleverd die het voor u mogelijk maakt om onze school te vergelijken met andere scholen in de buurt.

Wilt u meer informatie? Dan kunt u hiervoor ook terecht op de site van de Piramide.

Mocht u een keer persoonlijk willen kennismaken, dan bent u altijd van harte welkom. Het is wel handig als u hiervoor een afspraak maakt.

Ons telefoonnummer is: 0493 313 422.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen
  • creativiteit
  • structuur
  • burgerschap
  • leerlingtevredenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De laatste jaren is het leerlingenaantal groeiend. Dat betekent dat we het komend schooljaar bijna het hele schooljaar kunnen werken met 9 groepen; 3 kleutergroepen en van de overige groepen steeds 1 klas.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
176
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2018-2019 is onder ouders een enquête gehouden om  belangstelling te meten voor een continurooster. Op basis van deze uitkomst gaan we met ingang van het schooljaar 2019-2020 werken met een continurooster. Bij dit continurooster streven we ernaar om in 2023 over te kunnen stappen op het Hoornsmodel. Dit houdt in dat we vanaf 2023 een continurooster hanteren met daarbij de vrije woensdagmiddag en vrije vrijdagmiddag voor de gehele school. Tot die tijd gaan de groepen 5 t/m 8 op vrijdagmiddag nog naar school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven