De Zevenster

Meester Muldersstraat 45 7591 VA Denekamp

  • Schoolfoto van De Zevenster
  • Schoolfoto van De Zevenster
  • Schoolfoto van De Zevenster
  • Schoolfoto van De Zevenster
  • Schoolfoto van De Zevenster

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de Zevenster.

De Zevenster is de enige school aan de oostzijde van het dorp Denekamp. Op dit moment bezoeken rond de 300 leerlingen dagelijks onze school. We werken met een leerstofjaarklassensysteem waarbinnen we zoveel mogelijk op maat differentiëren. Als schoolteam zijn we verantwoordelijk voor het onderwijsproces. We proberen het eigenaarschap voor de eigen ontwikkeling zoveel mogelijk bij de leerling zelf neer te leggen. Door kinderen in de groep goed te volgen in de ontwikkeling zijn we in staat ons aanbod specifieker in te richten. Hierdoor ontstaat er meer maatwerk dat past bij wat kinderen nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • tolerantie
  • kansen krijgen
  • kansen creëren
  • nieuwsgierigheid
  • zelfredzaamheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In Denekamp is de afgelopen jaren het aantal leerlingen in de basisschoolleeftijd gedaald. De daling bij onze school volgde deze trend. Inmiddels zien we een stabilisatie van het leerlingenaantal. De verwachting is dat we de komende jaren zelfs weer enige groei zullen vertonen. Dit mede dankzij nieuwbouw van huizen binnen ons voedingsgebied
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
280
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hanteren een continurooster, waarbij we vijf gelijke dagen hebben van 8.30-14.15 uur, met uitzondering van de groepen 1 en 2. De vrijdag is voor hun anders en duurt tot 12.00 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven