De Zevenster

Meester Muldersstraat 45 7591 VA Denekamp

  • Schoolfoto van De Zevenster
  • Schoolfoto van De Zevenster
  • Schoolfoto van De Zevenster
  • Schoolfoto van De Zevenster
  • Schoolfoto van De Zevenster

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de Zevenster.

De Zevenster is de enige school aan de oostzijde van het dorp Denekamp. Op dit moment bezoeken rond de 300 leerlingen dagelijks onze school. We werken met een leerstofjaarklassensysteem waarbinnen we zoveel mogelijk op maat differentiëren. Dit doe we door kinderen goed te volgen in hun ontwikkeling en op grond daarvan ons aanbod te bepalen.  Hierdoor ontstaat er meer maatwerk dat past bij wat kinderen nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen. Als schoolteam zijn we verantwoordelijk voor het onderwijsproces. We proberen daarbij het eigenaarschap voor de eigen ontwikkeling op een passende wijze bij de leerling zelf neer te leggen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • tolerantie
  • kansen krijgen
  • kansen creëren
  • nieuwsgierigheid
  • zelfredzaamheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren was het aantal leerlingen op onze school stabiel. Dit ondanks het dalend aantal leerlingen in Denekamp. De verwachting is dat we de komende jaren weer enige groei zullen vertonen. Dit mede dankzij nieuwbouw van huizen binnen ons voedingsgebied, het perspectief op nieuwbouw van het schoolgebouw en de goede naam in ons voedingsgebied.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
274
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hanteren een continurooster, waarbij we vijf gelijke dagen hebben van 8.30-14.15 uur, met uitzondering van de groepen 1 en 2. De vrijdag is voor hun anders en duurt tot 12.00 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven