KC Da Vinci (ds. D. A. v.d. Boschschool)

Erasmusweg 68 2532 CR Den Haag

Schoolfoto van KC Da Vinci (ds. D. A. v.d. Boschschool)

In het kort

Toelichting van de school

In Kindcentrum Da Vinci zijn school en opvang gezamenlijk gehuisvest en in een prachtig nieuw gebouw.  Onze school is een warme school waar iedereen welkom is. Ook uw kind heeft bij ons een fijne plek. Kinderen van 2 tot 12 jaar zijn welkom. Eerst op de opvang en als ze 4 jaar zijn, kunnen ze doorstromen naar de basisschool. Onze school heeft ongeveer 275 leerlingen. We hebben 12 groepen in de basisschool en 3 peuterspeelzaalgroepen.  Op weg naar de toekomst Wij werken vanuit een christelijk mensbeeld, met respect voor elkaar en onze omgeving. Daarom kan iedereen op onze school zichzelf zijn. In de ds. D.A. v.d. Boschschool ontmoeten kinderen en volwassenen elkaar, op weg naar een mooie toekomst.  Wat wij belangrijk vinden Respect voor de christelijke overtuiging, Respect voor elkaar, Ontmoeten van elkaars cultuur, Elkaar accepteren zoals we zijn, Zelf beslissingen nemen en daarvoor de verantwoordelijkheid dragen.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke school
  • Verantwoordelijkheid
  • Culturen
  • Geaccepteerd en veilig voelen
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij verstaan de kunst om kinderen optimaal te laten leren zodat ze het beste in zichzelf naar boven kunnen halen. De kinderen zijn zich bewust van hun kennis, vaardigheden en talenten. Eigenaarschap bij de leerlingen vinden wij heel belangrijk. Kinderen nemen in grote mate verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces.  Kinderen zijn klaar voor de volgende stap, het voortgezet onderwijs en zijn intrinsiek gemotiveerd om verder te leren.    

Kindcentrum Da Vinci is een plek waar kinderen kunnen spelen, ontdekken en leren te onderzoeken. Kinderen kijken vol zelfvertrouwen naar de toekomst. Ze hebben geleerd om samen te werken en om te gaan met verschillen. Ze weten wat er in de wereld om hen heen speelt en kunnen zich hier een mening over vormen en beargumenteren. Taal is hierin geen barrière. Kinderen zijn communicatief vaardig zowel in woord als schrift.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
299
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven