KC Da Vinci (ds. D. A. v.d. Boschschool)

Erasmusweg 68 2532 CR Den Haag

Schoolfoto van KC Da Vinci (ds. D. A. v.d. Boschschool)

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze vakleerkracht geeft in onze eigen gymzaal aan elke groep (groepen 1 t/m groep 8) twee keer in de week bewegingsonderwijs. Doordat de gymzaal in ons gebouw is gehuisvest gaat geen onderwijstijd verloren. Naast de lessen lichamelijke opvoeding biedt zij aan de oudste leerlingen ook de methode Rots en Water aan. Dit is een weerbaarheidstraining.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven