Zuidwalschool

Zuidwal 47 2512 XT Den Haag

Schoolfoto van Zuidwalschool

In het kort

Toelichting van de school

De Zuidwalschool in het hart van Den Haag is een bruisend kindcentrum.

Kenmerken:

 • veilige, liefdevolle omgeving
 • brede opvangmogelijkheden (voor en na schooltijd)
 • eigen peuteropvang in het gebouw
 • optimale ontwikkeling van elk kind
 • eigentijds onderwijs en doorgaande leerlijnen
 • moderne methoden
 • eigen gymfaciliteiten
 • veel aandacht voor ouderbetrokkenheid

We vinden het belangrijk dat kinderen op de basisschool zichzelf, elkaar en de wereld om zich heen leren kennen en zo optimaal voorbereid worden op de moderne kennissamenleving!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • veiligheid
 • liefdevol
 • respect/structuur
 • ontwikkeling/opbrengsten
 • vaardigheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
272
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor- en naschoolse opvang
Binnen Kindcentrum Zuidwal wordt er voor en na schooltijd opvang georganiseerd. Dit wordt uitgevoerd door de vaste medewerkers van Stichting de Talentenklup. Zie voor meer informatie de website van kindcentrum Zuidwal. 

Tussenschoolse opvang
Tussen de middag eten de kinderen een kwartier in de eigen klas met de eigen groepsleerkracht. Verder hebben zij een pauze van drie kwartier. Hierin krijgen zij twee keer in de week pauzesport in de gymzaal van medewerkers van Sporttalent. De andere twee keer is er mogelijkheid voor vrij spel op het vernieuwde schoolplein of, bij slecht weer, in het pauzelokaal. Op deze manier is er altijd ruimte voor een ontspannen pauze!

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven