Zuidwalschool

Zuidwal 47 2512 XT Den Haag

Schoolfoto van Zuidwalschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het komt voor dat een leerkracht afwezig is door verlof. In de groep wordt dan gewoon lesgegeven door een leerkracht van onze school die bij de kinderen bekend is. In een uitzonderlijk geval zal een extra leerkracht ingehuurd worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken op de Zuidwalschool met modern klassikaal onderwijs. Op dit moment hebben we drie kleutergroepen waar kinderen van 4 tot 6 jaar bij elkaar in de groep zitten. De peuter- en kleutergroepen werken in een doorgaande lijn aan Speelplezier, een methode waarbij het spelend leren van de kinderen voorop staat.

Vanaf groep 3 organiseren we de groepen in overzichtelijke jaargroepen. Er is een enkele groep 3,4,5,6,7 en 8 op dit moment.
Elk kind leert in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier en daar is nadrukkelijk aandacht voor bij ons op school. We gaan daarbij uit van het ontwikkelingsniveau van elk kind en passen hier leerstof en instructie op aan. Dagelijks wordt er bekeken, of het onderwijsaanbod goed aansluit op het beheersingsniveau van elke leerling.

Daarbij vinden we het van belang dat kinderen leren vanuit eigen motivatie en verantwoordelijkheid. Op die manier werken we aan een groter gepersonaliseerd onderwijsaanbod.

De Zuidwalschool staat voor een goede voorbereiding op de toekomst in een veilige en liefdevolle omgeving!

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Doelgroep:

In onze school bieden wij onze leerlingen basisondersteuning. Deze is erop gericht dat elke leerling zich in een ononderbroken proces kan ontwikkelen en daarbij de kerndoelen van het basisonderwijs behaalt. Basisondersteuning bestaat uit het onderwijsprogramma (leerstofaanbod, didactische aanpak, pedagogische aanpak, klassenmanagement, schoolklimaat) dat wij voor de leerlingen verzorgen inclusief de daarmee samenhangende ondersteuning. Ons schoolteam voert de basisondersteuning uit. Concreet houdt dit in dat de groepsleerkracht in samenwerking met de andere leden van het schoolteam onderwijs en ondersteuning geeft aan een groep leerlingen.

Faciliteiten:

Brede toegangsdeur school (dubbel openslaande deuren) brede toegangsdeur lokalen aantal in hoogte en tafelblad verstelbare leerling tafels lift tot de 1e etage kleutertoiletten tafelschotten om afgeschermde werkplek te creëren   Digitale toegankelijkheid digitale schoolborden in elk klaslokaal leerling computers in elke klas ( aantal wisselt per groep ) I-pads 3 verplaatsbare Pro-wise computers aantal grote koptelefoons  

 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven