De Triangel

Meester de Bruinplein 3 2515 BZ Den Haag

  • De kinderen van groep 1 spelen gezellig samen buiten tijdens de overblijf.
  • Groep 8 is hard aan het werk met rekenen op de laptops van Snappet.
  • De kinderen van groep 3 letten goed op tijdens de dramales.
  • De kinderen van groep 3 leren de djembe bespelen tijdens de muzieklessen.
  • Groep 4 werkt goed samen met rekenen.

Het team

Toelichting van de school

De Triangel investeert in het opleiden van leerkrachten. De school neemt een groot deel van de opleiding van student tot leerkracht voor haar rekening. De startende leerkrachten zijn gewend om te werken met nieuwe media en digitale hulpmiddelen. Bovendien nemen startende leerkrachten nieuwe inzichten en nieuwe ideeën mee de school in. Hiervan leert het leerkrachtenteam. Aan de andere kant brengt het leerkrachtenteam de pedagogische en didactische ervaring over op de startende leerkrachten. Dit zorgt voor een dynamische school met een frisse blik op het hedendaagse onderwijs

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Mocht de vaste leerkracht afwezig zijn vanwege ziekte of verlof, zal de groep worden vervangen door een andere leerkracht van de school. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast bovenstaande vakleerkrachten hebben wij door de verlengde leertijd ook leerkrachten die techniek, drama en dans geven.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

bij de kleutergroepen werken we middels de methode Speelplezier. Deze methode stimuleert spelend leren! in onze ogen de beste manier om tot leren te komen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Naast de reguliere vakken staan talentontwikkeling en mensvorming centraal. We zijn een school met verlengde leertijd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Triangel beschikt over een deskundig en gemotiveerd leerkrachtenteam. Bovendien Kunnen we de leerlingen extra begeleiding bieden wanneer dit nodig is. Ons pakket extra begeleiding bestaat uit: remedial teaching, motorische remedial teaching, creatieve therapie, schoolmaatschappelijk werk en logopedie. Binnen de klas is er ook extra begeleiding;  ongeveer 1,5 dag per week is er voor iedere groep de beschikking over een ervaren zorgleerkracht. Hierdoor kunnen wij nog beter inspelen op de verschillen tussen leerlingen.  Binnen een klas kan het zijn dat leerlingen werken aan verschillende opdrachten. De leerkrachten zorgen voor maatwerk binnen de groep. De leerkracht kijkt hiervoor naar de kwaliteiten en de ontwikkelpunten van leerlingen. Hiermee wordt de leerling uitgedaagd tot leren.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven