Yunus Emre

Van Damstraat 7 2512 PG Den Haag

Schoolfoto van Yunus Emre

In het kort

Toelichting van de school

Kinderen zijn voor ons een individu met eigen mogelijkheden en kansen, maar kunnen ook kwetsbaar zijn. Ieder kind loopt een eigen ontwikkelingsroute met een rugzak vol ervaringen.

Alle kinderen kunnen en willen leren. Elk kind doet dat op zijn eigen, unieke manier. Dat vraagt dat we ons onderwijs afstemmen op de persoonlijke onderwijsbehoefte van ieder kind. Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig op school. Samen met u als ouder kijken we wat er nodig is voor uw kind. Wanneer wij daartoe in staat zijn willen wij deze ondersteuning graag bieden.

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilige leeromgeving
  • Ouderbetrokkenheid
  • Identiteit
  • Optimale ontplooing
  • Een oog en hart voor andere

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
599
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school). I.v.m het gebed zijn de leerlingen op vrijdag in de middag vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Kinderen brengen een groot deel van de tijd door op school en het is daarom van belang dat de school een prettige omgeving is om in te verkeren. Belangrijk hierbij is dat er een goed klimaat heerst op school en in de groep waarin de kinderen verblijven. De sfeer in een groep wordt bepaald door de manier waarop wij met elkaar omgaan en kan alleen gerealiseerd worden in een omgeving waar kinderen, leerkrachten en ouders weten wat er van hen verwacht wordt, maar ook wat ze van de ander mogen verwachten.

Terug naar boven