Yunus Emre

Van Damstraat 7 2512 PG Den Haag

  • Schoolfoto van Yunus Emre
  • Schoolfoto van Yunus Emre
  • Schoolfoto van Yunus Emre
  • Schoolfoto van Yunus Emre
  • Schoolfoto van Yunus Emre

In het kort

Toelichting van de school

Kinderen zijn voor ons een individu met eigen mogelijkheden en kansen, maar kunnen ook kwetsbaar zijn. Ieder kind loopt een eigen ontwikkelingsroute met een rugzak vol ervaringen.

Alle kinderen kunnen en willen leren. Elk kind doet dat op zijn eigen, unieke manier. Dat vraagt dat we ons onderwijs afstemmen op de persoonlijke onderwijsbehoefte van ieder kind. Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig op school. Samen met u als ouder kijken we wat er nodig is voor uw kind. Wanneer wij daartoe in staat zijn willen wij deze ondersteuning graag bieden.

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilige leeromgeving
  • Ouderbetrokkenheid
  • Identiteit
  • Optimale ontplooing
  • Een oog en hart voor andere

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De basisschool Yunus Emre VanDam in de Schilderswijk heeft een diverse en multiculturele leerlingenpopulatie. De school richt zich specifiek op kinderen uit de buurt, maar het valt op dat ook ouders vanuit andere wijken de school bezoeken. Dit wijst op een positieve reputatie en mogelijk een erkenning van het unieke karakter van de islamitische multiculturele onderwijsomgeving die de school biedt.

Met meer dan 20 verschillende achtergronden is de school een afspiegeling van de diverse samenleving. Het feit dat iedereen welkom is, onderstreept het inclusieve karakter van Yunus Emre. Deze diversiteit biedt kinderen de kans om van jongs af aan in aanraking te komen met verschillende culturen en tradities, wat een verrijkende leerervaring kan zijn.

Basisschool Yunus Emre VanDam wordt elke dag bezocht door ongeveer 400 kinderen. Deze kinderen zijn verdeeld over 18 groepen. In elke groep zitten gemiddeld 25 leerlingen. Wij hebben elk jaar plek voor 50 kinderen die de leeftijd van 4 jaar bereiken. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
377
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school). I.v.m het gebed zijn de leerlingen op vrijdag in de middag vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Kinderen brengen een groot deel van de tijd door op school en het is daarom van belang dat de school een prettige omgeving is om in te verkeren. Belangrijk hierbij is dat er een goed klimaat heerst op school en in de groep waarin de kinderen verblijven. De sfeer in een groep wordt bepaald door de manier waarop wij met elkaar omgaan en kan alleen gerealiseerd worden in een omgeving waar kinderen, leerkrachten en ouders weten wat er van hen verwacht wordt, maar ook wat ze van de ander mogen verwachten.

Terug naar boven