Basisschool 't Wikveld

Meerwijkweg 2 5236 BM Den Bosch

Schoolfoto van Basisschool 't Wikveld

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de basisschool van KC 't Wikveld. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we als school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op 1-10-2013 is 662 kinderen.

De verwachting is, dat we de komende drie jaar nog groeien naar 725 kinderen op twee locaties.

We verwachten een kleine 500 kinderen op de Meerwijkweg en een kleine 250 kinderen op de Zeis.

Op beide locaties werken we met de groepen 1 t/m 8.

De verhouding naar geslacht en leeftijd is gemiddeld.

We merken wel, dat het aantal meisjes in bepaalde klassen erg laag is.

We hebben 8 groepen 1/2 en een groep 2/3

We werken momenteel met 30 groepen. In de groepen 3 en 4 werken we met 3 parallelgroepen.

We hebben 4 groepen 5, vier groepen 6, 3 groepen 7 en drie groepen 8.

De gemiddelde groepsgrootte is 23 in de onderbouw en 26 in de bovenbouw.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
458
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven