Basisschool Het Baken - school met de Bijbel

Stuurboordlaan 1 9934 JN Delfzijl

  • Schoolfoto van Basisschool Het Baken - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool Het Baken - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool Het Baken - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool Het Baken - school met de Bijbel

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wij zijn blij met de ingevulde enquêtes. Wij ervaren de ouders ook als betrokken, warm en meelevend. Wij kunnen goed met hen samenwerken. Ze zijn open en weten dat we samen het beste zoeken voor de kinderen. 
Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven