IKC De Eglantier Voorhof

Ina Boudier-Bakkerstraat 2 2624 NX Delft

Schoolfoto van IKC De Eglantier Voorhof

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het leerlingtevredenheidsonderzoek wordt op IKC De Eglantier (Voorhof) door leerlingen van groep 6, groep 7 en groep 8 ingevuld. Elk jaar zijn dat rond de 125 leerlingen.

Het totaal aantal leerlingen van onze school in de bovenbouw staat echter op 148. Dit komt omdat IKC De Eglantier (Voorhof) is gekoppeld aan de Kopklas. De Kopklas is een opstap naar de juiste instroom in het voortgezet onderwijs voor leerlingen die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen. Meestal zijn dit kinderen van expats die nog maar kort in Nederland verblijven.

De leerlingen van de Kopklas krijgen les op het Grotius College in Delft, maar staan dus bij ons ingeschreven.

At IKC De Eglantier (Voorhof), the student satisfaction survey (leerlingtevredenheidsonderzoek) is complete by students in group 6, group 7 and group 8. Every year these groups count about 120 students. However, the total number of students in our upper primary years is 146.

This is because IKC De Eglantier (Voorhof) is linked to the Kopklas. The Kopklas is a stepping stone, or bridge, between primary school and secondary school for students who are still in the process of acquiring the Dutch language. These are usually children of expats who have only been in the Netherlands for a short period of time. Through a strong focus on language, the Kopklas helps these students to enroll in the right level of secondary education the year after.  

Whereas the students in the Kopklas are taught at Grotius College in Delft, they are still registered as students of our school.

Tevredenheid
7,9

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven