IKC De Eglantier Voorhof

Ina Boudier-Bakkerstraat 2 2624 NX Delft

Schoolfoto van IKC De Eglantier Voorhof

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op deze site van basisschool De Eglantier Voorhof

‘Welke school is het beste voor mijn kind?’ Het is één van die vragen waar je als ouders voor staat. 

Op openbare basisschool De Eglantier Voorhof leren kinderen, net als op iedere basisschool in Nederland, lezen, schrijven en rekenen. Maar het aanbod op onze school is breder dan het reguliere aanbod. Engels en ons thematisch wereldoriëntatie programma (IPC, Internarional Primary Curruiculum) zijn de speerpunten in onze school.

Ons motto is: "Wij de wereld in". Wij willen onze leerlingen opleiden tot wereldburgers.

Wilt u meer weten over obs De Eglantier Voorhof? Wij nodigen u van harte uit voor een nadere kennismaking!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Engels in alle groepen
  • IPC
  • Coöperatief leren
  • Natuur en Cultuur
  • Persoonlijke leerdoelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De verwachting is dat onze school de komende jaren een stabiel aantal leerlingen zal hebben.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
354
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven