Kindcentrum De Ark

Adelaarweg 15 -17 7701 KK Dedemsvaart

Schoolfoto van Kindcentrum De Ark

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Met ingang van schooljaar 2023-204 maken de leerlingen in februari een doorstroomtoets. Voor meer informatie verwijzen we u naar punt 5.3 schooladviezen.

We garanderen een zorgvuldige toetsafname, omdat we ons exact houden aan de voorschriften. De uitslagen worden met behulp van de normen in Analyse en waarderingen van opbrengsten primair onderwijs geanalyseerd. Daardoor weten we of de resultaten liggen op het niveau dat mag worden verwacht op grond van de leerlingenpopulatie.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overstap naar het Voortgezet Onderwijs

Of het vmbo/havo/vwo voor uw kind haalbaar is, hangt niet alleen af van de kwaliteit van de basisschool, maar ook van de interesse, de motivatie en de aanleg van het kind. Met onderwijs op maat proberen we op De Ark het maximale uit ieder kind te halen en er zo voor te zorgen dat uw kind in de meest geschikte vorm van Voortgezet Onderwijs terechtkomt en op die school goed mee kan komen.

Verwijzingsprocedure Voortgezet Onderwijs

In groep 8 nemen we de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) af. Samen met de LVS-toetsen en de ontwikkelingen van de laatste 3 jaar geeft die een indicatie van het niveau voor de middelbare school.

In november worden er informatieavonden gehouden over het Voortgezet Onderwijs voor ouders van leerlingen uit groep 8. Op deze avond wordt o.a. de overgang naar het voortgezet onderwijs uitgelegd. De avonden worden verzorgd door het Vechtdal College en de Zeven Linden, beiden locatie Dedemsvaart. Ouders hebben dan ook de gelegenheid om vragen te stellen aan de collega’s van het voortgezet onderwijs.

Vanaf schooljaar 2023-2024 krijgt de eindtoets een nieuwe naam: de doorstroomtoets. De nieuwe naam benadrukt dat leerlingen zich na de basisschool nog verder ontwikkelen.

Hoe ziet het tijdpad er voortaan uit?

Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets. Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies. Leerlingen maken in de eerste twee weken van februari de doorstroomtoets. 

Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets. Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies. Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.

Bij een hogere toetsscore wordt het schooladvies naar boven bijgesteld. Alleen als de school kan uitleggen waarom het voor het kind beter is om op een lager niveau in te stromen, mag er een uitzondering worden gemaakt. Bij een lagere score gebeurt er niets.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven