Kindcentrum De Ark

Adelaarweg 15 -17 7701 KK Dedemsvaart

Schoolfoto van Kindcentrum De Ark

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een leerkracht kunnen wij voor vervanging putten uit de invalpool van stichting Chrono. Deze bestaat uit ong. 25 leerkrachten die een vaste benoeming hebben voor een aantal dagen en flexibel inzetbaar zijn. Zij worden o.a. ingezet voor vervanging bij ziekte maar ook wanneer langdurig verlof moet worden ingevuld. De directie kan een verzoek uitzetten bij het mobiliteitscentrum ObT (Onderwijs bureau Twente). Zij koppelen het verzoek aan een invaller. Wanneer bij plotseling noodzakelijk verlof er geen invaller beschikbaar is wordt de vervanging zo mogelijk intern geregeld. Dit kan door inzet van een leerkracht die beschikbaar is voor ondersteuning of door inzet van een IB-er. Door toenemende personeelstekorten zou het kunnen voorkomen dat vervanging niet geregeld kan worden. In dat geval zou het kunnen voorkomen dat we genoodzaakt zijn groepen samen te voegen of een groep naar huis te sturen. Wij streven er naar om u hier dan minimaal 1 dag van tevoren over te informeren.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven