Obs Apollo 11

Ten Veldestraat 98 3454 EN De Meern

  • Vanuit de hal heb je door de glazen pui overal uitzicht op de omgeving rondom de school.
  • Het moderne gebouw van glas en metaal doet natuurlijk aan door de ronde vormen en de groene panelen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2019-2020 hebben de leerlingen door de coronacrisis geen eindtoets gemaakt. Jaarlijks maken de kinderen de Centrale Cito Eindtoets en doen we hiervan verslag in de schoolgids. In 2018-2019 hebben 18 leerlingen de Cito eindtoets gemaakt. Alle leerlingen zijn meegeteld in de schoolscore.

Wij besteden veel aandacht aan het maken van het schooladvies voor de overgang naar het voortgezet onderwijs. Hiermee beginnen we met een voorlopig advies in leerjaar 6 en 7. Op deze manier zijn wij er zeker van dat we alle opties zorgvuldig hebben afgewogen. Het definitieve advies wordt gegeven in januari in leerjaar 8. Daarna wordt in april/mei nog de eindtoets gemaakt.

De eindtoets moet het schooladvies bevestigen en is voor de school en de inspectie een indicatie van de schoolopbrengsten. De school heeft de eindtoets op papier gemaakt. De resultaten van de eindtoets waren volgens verwachtingen (op basis van observaties, methodetoetsen en het leerlingvolgsysteem). De gemiddelde schoolscore is 537,8 en ligt boven het landelijk gemiddelde.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet door het observeren van hun dagelijks werk en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys).  De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebondentoetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.  Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in hoofdstuk 4, onder privacy. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.  Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat de Centrale Eindtoets van Cito.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven