Koningin Julianaschool

Abel Tasmanlaan 1 2678 ER De Lier

  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool
  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool
  • De kleuters zijn aan het werk op het digibord.
  • De kleuters kunnen volop ontdekken op ons groene schoolplein
  • Schoolfoto van Koningin Julianaschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen uit groep 6,7 en 8 hebben de Leerlingtevredenheidsmonitor ingevuld. De volgende gegevens vielen op en zijn noemenswaardig:

* De leerlingen zijn positief over hun groep. Ze geven aan een leuke klas te hebben, dat ze voldoende tot goed contact met klasgenoten hebben en dat ze het leuk vinden om met hun klasgenoten om te gaan.

*  De leerlingen vinden dat de leerkracht goed uitlegt, maar op de vraag of de leerkracht duidelijk vertelt wat een leerling goed of fout doet, wordt heel wisselend gereageerd door de leerlingen. Dit nemen wij binnen het team mee en hier zullen we ook extra aandacht aan besteden tijdens kindgesprekken.

* Op de vraag of leerlingen zich veilig voelen op en rond de school, wordt door de leerlingen op een schaal van 0-5 voornamelijk 4 en 5 ingevuld en een enkele 3. Dit vinden wij als school erg belangrijk en hechten we veel waarden aan. We zullen hier de focus op houden tijdens de sociale lessen van Rots en water, maar ook in kindgesprekken en op vrije momenten.

*Op de vraag of de regels binnen school duidelijk zijn wordt wisselend gereageerd. Hier zal de komende tijd binnen het team en in de groepen aandacht aan besteed worden. 

*Als rapportcijfer scoren we gemiddeld genomen: 8. Dit vinden wij een positief resultaat.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven