Dr. J. Botkeskoalle

Badhúswei 31c 9104 DX Damwâld

  • Wij zijn gecertificeerde 3TS school. We geven in alle groepen les in Engels, Fries en Nederlands.
  • Samen dansen en vieren zorgen voor plezier, verbinding en brede ontwikkeling!
  • We zijn een vreedzame school; iedereen is anders, we hebben hart voor elkaar en dragen allemaal een steentje bij.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de homepagina van obs Dr.J. Botkeskoalle in Damwoude. Op onze pagina leest u over onze school, waar wij voor staan en vanuit welke kernwaarden en leidende uitspraken we ons onderwijs vorm geven. 

Bent u nieuwsgierig? U bent van harte welkom voor een rondleiding. Bel gerust voor het maken van een afspraak. 

Het team van de Botke, zoals we in de volksmond genoemd worden, wenst u veel leesplezier.

Tamara de Haan

directeur a.i.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Toekomstgericht onderwijs
  • Ieder kind talentvol
  • Onderzoekend, ontdekkend leren
  • Samen spelen, leren én leven
  • Drie-talige school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van onze school schommelt op de teldatum (01 februari) al enkele jaren rond de 140 leerlingen.  
Door de krimp in Noord-Oost Friesland is de verwachting een licht dalend leerlingenaantal. Echter, de Botkeskoalle kent geen daling, maar een stabiel leerlingenaantal.

We hebben naar verhouding een goed marktaandeel in Damwoude en omgeving. Ouders kiezen voor goed openbaar identiteitsrijk onderwijs. We timmeren aan de weg met toekomstgericht en groepsdoorbroken onderwijs. We zetten in op stevige basis bij de basisvakken, brede ontwikkeling, thematisch onderwijs. En de inrichting van ons gebouw helpt daarbij. Ons Techlab is daar een inspirerend voorbeeld van.  

Ouders kiezen bewust voor onze school. Reden is onder andere het prettige pedagogische klimaat; ieder kind zien, horen en kennen; een passend en rijk onderwijsaanbod voor onze leerlingen en de vele extra activiteiten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
125
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door een externe partij; Kids First. Zij zijn gehuisvest in het gebouw naast de school. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid is van groot belang. Leerlingen leren en ontwikkelen zich alleen als ze zich sociaal en fysiek veilig voelen. Dagelijks zijn de leerkrachten en leerlingen samen bezig om een optimaal leer- en leefklimaat te creëren. 

Op deze pagina vindt u allerlei informatie over instrumenten en protocollen die we gebruiken om de veiligheid te monitoren en te waarborgen. Klik gerust op de bijlagen voor meer gedetailleerde informatie.

Terug naar boven