Protestants Christelijke Basisschool Sjaloom

Hoevenweg 1 7722 PM Dalfsen

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Sjaloom

In het kort

Toelichting van de school

Dit Schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van CBS Sjaloom. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school zelf. Onze school heeft geen toelichting bij de cijfers en feiten gegeven. Wij geven de voorkeur aan persoonlijk contact. Bent u benieuwd naar de school? Maak dan een afspraak voor een kennismaking. Wij informeren u met plezier! Wilt u zich liever eerst nog wat oriënteren? Kijk dan vooral op onze eigen website (www.sjaloomdalfsen.nl). Hier vindt u heel veel informatie. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Betrokkenheid
  • Actief leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmelden

Wij maken heel graag kennis met nieuwe kinderen en ouders. Via de directeur van de school, Gert Jan Grotenhuis, kan een afspraak gemaakt worden voor een rondleiding (directie@sjaloomdalfsen.nl)

Het aanmeldbeleid is te vinden op de website van de school. Samenvattend worden de volgende stappen doorlopen:

Aanmelding voor groep 1.

1. Ouders vragen informatie aan over de school via de directeur en maken een afspraak voor een rondleiding.

2. Er vindt een rondleiding plaats, bij voorkeur met het kind, waarbij kennis gemaakt kan worden met de school. Er vindt een persoonlijk gesprek plaats waarin alle ruimte is voor vragen.

3. Er wordt een aanmeldformulier ingevuld en ingeleverd op school. Hierna heeft de school 6 weken de tijd om te besluiten of het kind daadwerkelijk kan instromen op de CBS Sjaloom (zie aanmeldprocedure).

4. De directeur neemt contact op om te laten weten dat de aanmelding goed is ontvangen. Ouders krijgen een intakeformulier toegestuurd (ongeveer 3 maanden voordat het kind 4 jaar wordt). Indien er sprake is van twijfel of er voldaan kan worden aan de onderwijsbehoeften van het kind, doen we een versnelde intake met de intern begeleider. 

5. De leerkracht van groep 1 neemt contact op met de ouders. Er wordt een intakegesprek gepland. 

6. Het intakegesprek vindt plaats met de leerkracht. In dit gesprek bespreken we het intakeformulier en kunnen vragen worden gesteld. 

7. Er worden wenmomenten afgesproken (3 dagdelen voordat het kind 4 jaar wordt)

8. Het kind komt wennen.

9. De dag nadat het kind vier jaar wordt start hij/zij in de kleutergroep. 

10. In het eerste jaar zal de leerkracht op huisbezoek komen om het kind nog beter te leren kennen.

Aanmelding voor zij-instroom

Het aanmelden voor zij-instroom kinderen (verhuizen of wisselen van basisschool) verloopt anders dan bovenstaand schema. Het gaat hierbij om maatwerk, niet elke aanmelding vraagt dezelfde route. Overweegt u een basisschoolwissel? Neem dan contact op met de directeur, Gert Jan Grotenhuis, via directie@sjaloomdalfsen.nl.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
102
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven