Het Avontuur

Ruigedoornstraat 23 7721 BW Dalfsen

Schoolfoto van Het Avontuur

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Het Avontuur.

Dit schoolvenster geeft u informatie over de werkwijze in onze school. Ook treft u allerlei gegevens aan die van invloed zijn op het te geven onderwijs. Deze gegevens bevatten zowel onderwijskundige- als beheertechnische informatie, gebaseerd op voorgaande schooljaren.

Voor meer en actuelere informatie verwijzen we u naar onze website www.hetavontuurdalfsen.nl, waar u o.a. het schoolplan, de schoolgids, de nieuwsbrief en praktische informatie kunt vinden.

Ook bent u van harte welkom om onze school te komen bezoeken. U kunt een afspraak maken via info-hetavontuur@ooz.nl of  telefoonnummer 0529-432115 voor een gesprek met de directeur en als u dat wenst een rondleiding door de school.

Graag tot ziens!                                                                       

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Eigenheid
  • Avontuurlijk
  • Ruimte voor verandering
  • Openbaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Avontuur staat voor een fantastische opdracht: kinderen een sterke basis en een goede start geven voor de toekomst. Op onze school begint Het Avontuur. We trekken erop uit, we gaan op expeditie, onbevangen en nieuwsgierig het grote onbekende tegemoet! In een rijke leef- en leeromgeving organiseren we belevenissen, bedenken we verhalen en bieden we onze leerlingen spannende en betekenisvolle ervaringen. Zo verzamelt elk kind waardevolle bagage die het de rest van zijn leven met zich meedraagt.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
107
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Momenteel wordt onderzocht of er naschoolse activiteiten in het programma kunnen worden opgenomen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven