Basissch De Waai

Bostulp 52 5432 HK Cuijk

Schoolfoto van Basissch De Waai

In het kort

Toelichting van de school

Uitreiking excellente school wordt gevierd: De Waai - Excellente Basisschool 2018-2019-2020 De geldigheid van dit predicaat loopt tot 1 juli 2025

In het onderwijs op De Waai ligt de focus op wat er voor kinderen echt toe doet. Kinderen worden uitgedaagd om in brede zin hun talenten en kwaliteiten naar hun beste vermogen te ontwikkelen. Een veilig en geborgen schoolklimaat is de basis van waaruit wij hieraan werken.

We vinden het belangrijk dat de kinderen zichzelf bewust zijn van hun eigen leer- en ontwikkelproces. De vragen: 'waar sta ik nu?', 'waar wil ik naartoe?', 'hoe pak ik dat aan? (wie of wat heb ik daarbij nodig?), en 'wat heb ik bereikt? komen in de contacten met de kinderen steeds terug. Op deze manier krijgen leerdoelen betekenis voor het kind en groeit de intrinsieke motivatie. Gedurende hun schoolloopbaan worden de kinderen steeds zelfstandiger, verantwoordelijker en kritischer. Zij zijn trots op hun eigen groei en ontwikkeling en zij zijn in staat om daarover een presentatie te geven aan bijvoorbeeld hun ouders of klasgenoten. Het portfolio is daarbij een belangrijk hulpmiddel. 

Op deze manier spannen wij ons in om het best denkbare onderwijs vorm te geven. Dat onderwijs is net als onze leerlingen en wijzelf voortdurend in ontwikkeling. Dat maakt ons werk interessant en uitdagend.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid en geborgenheid
  • Zelfbewustzijn
  • Een positief & reëel zelfbeeld
  • Een op groei gerichte mindset
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Waai ligt in de wijk Heeswijkse Kampen. Ruim een kwart van de inwoners van de gemeente Cuijk (meer dan 6300 mensen) woont in deze wijk. Momenteel worden er nieuwe woningen gebouwd. Ook de komende jaren worden nog enkele nieuwbouwprojecten gestart. De nieuwbouw en de doorstroom van gezinnen in de bestaande woningen hebben er mede voor gezorgd dat de school is gegroeid tot zijn huidige omvang (540 leerlingen). Alle leerlingen worden gehuisvest op 1 locatie in het hart van de wijk. De Waai heeft twee gebouwen (door een speelplaats met elkaar verbonden). Hierdoor is binnen een grote school een kleinschalige organisatie gerealiseerd.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
519
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven