cbs De Regenboog

Graaf Florislaan 16 8312 AX Creil

Schoolfoto van cbs De Regenboog

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht regelen we vervanging als volgt:

1. We kijken eerst of een andere leerkracht, zoals een duo-leerkracht, kan invallen.

2. Als dat niet mogelijk is, zoeken we naar een invaller uit onze pool van vervangers.

3. Als zelfs dat niet lukt, verdelen we de kinderen over andere groepen. In zeldzame gevallen kan het gebeuren dat we een groep naar huis sturen.

Op deze manier  proberen we te voorkomen dat jij naar huis wordt gestuurd. Als dit toch een keer gebeurt en je hebt geen mogelijkheid om je kind/kinderen zelf op te vangen, dan denken we als school graag met jou mee om een oplossing te vinden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de eerste twee leerjaren worden aan de hand van leerlijnen, activiteiten op het gebied van rekenen, taal en sociale redzaamheid verbonden aan een thema. Door middel van leren en spelen staat alles binnen een thema met elkaar in verbinding De leerlingen werken met groepsdoelen en ook met individuele leerdoelen. Daarbij wordt oog gehouden voor de ontwikkelingsfase van elke kind. Gedurende de eerste twee leerjaren wordt toegewerkt naar een zo vloeiend mogelijke overgang naar groep 3.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd is opgebouwd aan de hand van gerenommeerde lesmethodes. In de ochtend vinden voornamelijk instructies plaats op het gebied van rekenen, taal en lezen. In de middag wordt er aandacht besteed aan vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, leefstijl, creativiteit of expressie. Deze komen methodisch of thematisch aan de orde.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven