Rooms Katholieke Basisschool Panta Rhei

Jan van Scorelstraat 9 7741 XM Coevorden

  • Kleuters kiezen voor zelfstandig activiteit in een spelhoek, weektaak werken of worden uitgenodigd voor begeleid werken met de leerkracht.
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Panta Rhei

In het kort

Toelichting van de school

'Panta rhei' is een filosofische uitspraak van de Griekse filosoof Heraclitus. Het betekent ‘alles stroomt’ of ‘alles is in beweging’. Onze school is continue in beweging en ontwikkeling, waarbij we graag rekening houden met elkaars talent en werken vanuit plezier. De Panta Rhei is onderdeel van Onderwijs Team Coevorden voor krachtig en boeiend onderwijs! 

Rkbs Panta Rhei bevindt zich in de wijk Poppenhare in het schoolgebouw van Brede school SOM aan de Jan van Scorelstraat 9. De school heeft een samenwerking binnen het Onderwijs Team Coevorden met de st Willibrordus en st Theresia. Gezamenlijk is er een nauwe band met de parochie. Onder de noemer 'Klein, maar Fijn!' kunnen wij stellen dat we een kleine school zijn, maar ook investeren in kleine groepen. Op de lange schooldagen (ma, di, don) richten wij ons veel op de inhoud in kleine combi-groepen: 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Op woensdag en vrijdag besteden wij ook aandacht aan samen werken, samen spelen in de combi-groepen 1-2-3, 4-5-6 en 7-8. 

Onze school wordt bestuurd door een College van Bestuur van de stichting Catent (www.catent.nl). Onze school kent, net als de overige scholen binnen de stichting, een Schooladviescommissie (SAC), een Medezeggenschapsraad (MR) en een Oudervereniging (OV). 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier voorop!
  • Samen werken, samen spelen
  • Oog voor talent
  • 1-kind-1-plan
  • Stralen en groeien

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool de Rkbs Panta Rhei staat in een krimpgebied binnen de gemeente Coevorden. Het aantal leerlingen schommelt een aantal jaren rond de 50 leerlingen.

Per schooljaar 2019-2020 werkt de Rkbs Panta Rhei met kleine combinatiegroepen. Groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8.
Alleen op woensdag voegen we meer groepen samen in 1-2-3, 4-5-6 en 7-8. Op deze dagen besteden we meer aandacht aan van elkaar leren, samen spelen en eigen talenten.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
44
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Maandag, dinsdag en donderdag kan er op school overgebleven worden. Dit wordt verzorgd door een overblijfteam. Overblijven kost 1 euro per keer. Wanneer een kind overblijft krijgt het een brief mee met informatie over de betaling.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven