Rooms Katholieke Basisschool Panta Rhei

Jan van Scorelstraat 9 7741 XM Coevorden

  • Kleuters kiezen voor zelfstandig activiteit in een spelhoek, weektaak werken of worden uitgenodigd voor begeleid werken met de leerkracht.
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Panta Rhei

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De Rkbs Panta Rhei neemt als eindtoets de IEP Eindtoets af.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Naast de Eindtoets Basisonderwijs IEP neemt de school nog meer onafhankelijke tussentijdse toetsen af. Dit zijn de toetsen die behoren bij het leerlingvolgsysteem. De resultaten van de leerlingen liggen altijd ter inzage en de leerkrachten komen bij de tien-minuten-gesprekken, en zo nodig tijdens andere gesprekken, hier op terug. Deze toetsen worden gedurende het hele schooljaar afgenomen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

De Rkbs Panta Rhei zorgt dat leerlingen hun schoolloopbaan vervolgen op het niveau dat van ze mag worden verwacht op grond van hun kennis, vaardigheden, mogelijkheden, motivatie en werkhouding. Dat doen wij door zorgvuldig een schooladvies te verstrekken. In groep 7 worden voorlopige schooladviezen verstrekt. In groep 8 krijgen ouders/verzorgers en leerlingen het definitieve schooladvies. Deze adviezen zijn gebaseerd op de resultaten van het leerlingvolgsysteem, de observaties van leerkrachten, de entreetoets en de IEP eindtoets. Ook de mening van          ouder(s)/verzorger(s) en leerling telt mee. Wij gebruiken de Plaatsingswijzer Coevorden om leerlingen op de juiste plek in het Voortgezet Onderwijs te laten instromen.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven