OBS Papilio

Burgemeester Bothenius Lohmanlaan 40A 9251 LD Burgum

Sinds augustus 2021 zijn we verhuisd naar onze nieuwe school.

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een school voor leerlingen van het AZC en voor statushouders uit de regio. Door de voortdurende in-uitstroom van leerlingen is niet altijd een eenduidig beeld te geven van de resultaten.  De gegevens van SchoolVenster zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op Papilio zitten ongeveer 120 leerlingen. Door de tussentijdse in- en uitstroom verschilt dit aantal gedurende het schooljaar. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
198
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven