Basisschool De Schatkist

de Korenbloem 2 6021 LW Budel

  • Schoolfoto van Basisschool De Schatkist
  • Schoolfoto van Basisschool De Schatkist
  • Schoolfoto van Basisschool De Schatkist
  • Schoolfoto van Basisschool De Schatkist
  • Schoolfoto van Basisschool De Schatkist

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervangingen worden centraal geregeld via het P-centrum in Veldhoven.

Voor meer informatie zie www.skozok.nl

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op BS De Schatkist zijn de volgende personen met een specialisme werkzaam:

- kwaliteitsondersteuner;

- remedial teacher;

- gecertificeerd Rots, Water en Vuur leerkacht;

- gecertificeerd onderwijs en buitenlandse kinderen leerkracht;

- gecertificeerde leerkracht voor kinderen met autisme;

- gecertificeerd leescoördinator;

- gecertificeerd rekencoördinator;

- gecertificeerd coördinator coöperatieve werkvormen;

- gediplomeerde gymleerkrachten;

- gekwalificeerde gymlesondersteuners (vrijwilligers);

- BHV-ers (6).

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De professionaliteit van de leerkracht vraagt dat waar nodig afgeweken wordt van deze richttijden.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De professionaliteit van de leerkracht vraagt dat waar nodig afgeweken wordt van deze richttijden.               

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op basisschool de Schatkist bieden wij zoveel mogelijk passend onderwijs. Dit houdt in dat onze doelgroep divers kan zijn mits de ontwikkeling van het kind, de haalbaarheid voor het kind én de leerkracht en het welbevinden van het kind niet in gedrang komen. Bij spanning op één van deze drie gebieden zijn er mogelijkheden voor ondersteuning vanuit Skozok of externen, mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren gaan we samen op zoek naar een passendere plek voor het kind.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven