Basisschool De Schatkist

de Korenbloem 2 6021 LW Budel

  • Schoolfoto van Basisschool De Schatkist
  • Schoolfoto van Basisschool De Schatkist
  • Schoolfoto van Basisschool De Schatkist
  • Schoolfoto van Basisschool De Schatkist
  • Schoolfoto van Basisschool De Schatkist

In het kort

Toelichting van de school

Fijn dat u interesse heeft voor basisschool De Schatkist. De naam 'de Schatkist' staat voor de gedachte dat elk kind een schat van mogelijkheden in zich bergt. De school wil een schat aan ontwikkelingsmogelijkheden bieden binnen een rijke leeromgeving. Vandaar dat de Schatkist een dubbele betekenis heeft, die betrekking heeft op zowel de leerling als de school. 

Een school is echter meer dan deze site kan laten zien. Daarom nodigen wij u graag uit om onze school te bezoeken om zelf de sfeer te ervaren die onze school uitstraalt. Heeft u interesse neem dan contact op met onze school.
Dit kan via de website, telefoon: 0495-491933 of e-mail: infodeschatkist@skozok.nl. Wij geven u met plezier antwoord op uw vragen en een rondleiding door onze school. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van basisschool De Schatkist.
Benieuwd geworden naar "Een dagje op de Schatkist"?

Neem dan een kijkje in ons fotoalbum: Dagje op de Schatkist of via de 3D rondleiding door de school: Virtuele rondleiding

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Relatie
  • Samen
  • Kwaliteit
  • Rust
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Indien u ervoor heeft gekozen dat BS De Schatkist, de basisschool wordt voor uw kind, dan kunt u uw kind digitaal aanmelden op www.bsdeschatkist.nl. Op de home-pagina vindt u een geel kader met "Aanmelden nieuwe leerling". Klik op dit kader en scroll helemaal naar beneden, daar vindt u 2 formulieren: Aanmeldformulier nieuwe leerling en Aanmeldformulier ontwikkeling. Zodra u beide formulieren heeft ingevuld krijgen wij hiervan een melding en kunnen wij de formulieren inzien. U ontvangt een bericht dat wij de formulieren hebben ontvangen. Nadat de twee digitale aanmeld formulieren zijn binnengekomen, heeft de school 6 weken om een besluit te nemen over deze aanmelding (deze termijn mag met maximaal 4 weken verlengd worden). Daarna ontvangt u schriftelijk bericht over de inschrijving van uw kind.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
180
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ouders/verzorgers die gebruik wensen te maken van de voor- en naschoolse opvang dienen zelf voor de inschrijving bij de organisatie voor buitenschoolse opvang zorg te dragen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Risico-inventarisatie - en evaluatie:

Via Arbomeester wordt er 2-jaarlijks een RI&E Quickscan uitgevoerd. Bij deze Quickscan worden de teamleden en directie betrokken. Naar aanleiding van de uitkomst van de Quickscan dient de directie een plan van aanpak op te stellen om gericht aan verbeterpunten te werken.

Op bestuursniveau wordt dit plan van aanpak bekeken en besproken met directie, zodat het geëvalueerd en afgesloten kan worden.

Terug naar boven