RK BS De Caleidoscoop

Essenstraat 1 6444 CL Brunssum

Schoolfoto van RK BS De Caleidoscoop

In het kort

Toelichting van de school

BS De Caleidoscoop     "Geef jezelf kleur!"

Onze school staat voor UNIEK onderwijs waar kwaliteit, resultaat, waarden, veiligheid, plezier, zorg en aandacht voor elkaar, nauw verbonden zijn.

Samen met de voor- en naschoolse opvang van Humankind, peuteropvang Pluk (voorheen Pinokkio), een vakdocent sport- en spelbegeleiding en een actieve oudervereniging, geven wij elkaar elke dag weer kleur. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Enthousiast
  • Verbondenheid
  • Inspirerend
  • Plezier
  • Kleurrijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze basisschool nabij het centrum, heeft leerlingen uit verschillende wijken. Hoewel we in een krimpregio gevestigd zijn en de leerlingaantallen een aantal jaar geleden zijn gedaald, zien we de laatste drie jaar een stabiel beeld en groeit de school. Dit is te verklaren doordat de jonge wijk "De Hemelder" en de omliggende straten veel nieuwe gezinnen c.q. starters kent die zich vestigen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
267
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven