Gereformeerde Basisschool Benjamin

Koolweg 9 6446 TM Brunssum

Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool Benjamin

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op ons Schoolvenster!

Wij zijn trots op onze school!

Dat heeft zijn redenen. We zijn trots op onze mooie naam: Benjamin. Dat betekent gelukskind. We zijn een school waar de Bijbel, het Woord van God, de basis is voor het onderwijs.

Onze school wil er zijn voor ieder kind, een uniek door God geschapen mens. Wij zijn blij en dankbaar dat we op eigen manier onze leerlingen mogen helpen bij het ontwikkelen van hun talenten en hen toe te rusten voor een samenleving waarin ze zelfstandige, verantwoordelijke, weerbare mensen worden met een eigen identiteit. Elk kind mag er zijn met zijn of haar eigen talenten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ieder kind is uniek
  • eigen identiteit
  • passend onderwijs
  • respect
  • veiligheid en kleinschalig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
160
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven