Rooms Katholieke Basisschool St. Pancratius

Oude Eerbeekseweg 5 6971 BL Brummen

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St. Pancratius

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Leerlingbetrokkenheid staat hoog in het vaandel. Namens alle leerlingen van de school praten een meisje en een jongen uit de groepen 5 t/m 8 maandelijks in de leerlingenraad met de directie. Deze leerlingen informeren ook de leerlingen en de leerkrachten in de groepen 1 t/m 4 over alles dat besproken wordt

Voor elke bijeenkomst van de leerlingenraad worden er in de verschillende groepen klassenvergaderingen gehouden. Hierin wordt besproken wat er goed gaat op school, wat er verbeterd kan worden en wat er actueel speelt.

Wij vinden het van groot belang om in gesprek te blijven met onze leerlingen. 

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De Pancratiusschool vindt contact met ouders van groot belang. Ouders zijn een belangrijke partner. Samen willen we zorgen voor kwalitatief goed, toekomstbestendig, onderwijs. 

Wij zijn trots op onze grote en betrokken ouderraad. Ouders helpen bij een breed scala aan activiteiten voor de kinderen zoals: Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, schoolreisjes, schoolkamp, sportdag, grote rekendag, schoolontbijt, Koningsdag, avond-4-daagse, open dag, eindejaarsfeest, afscheids- en musicalavond groep 8, schoolfotograaf, enz. 

Gedurende het schooljaar organiseren we kijkdagen waarbij ouders 's morgens van 08.30 t/m 09.00 uur in de groep(en) van hun kind(eren) kunnen meekijken tijdens de les(sen). We plannen meerdere keren per jaar gesprekken met ouders. Hierin worden ouders geïnformeerd over het rapport, de voortgang en het algehele welbevinden van hun kind(eren). 

De Pancratiusschool is laagdrempelig, ouders zijn altijd welkom. De contacten en de samenwerking met ouders ervaren we als erg positief en prettig. 

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven