Omnis Kindcentrum Franck van Borssele

Kalootstraat 2 4454 BH Borssele

  • We werken op de Ipad of in de papieren oefenboekjes. Vanaf groep 2 krijgt uw kind een iPad in bruikleen.
  • De peuters en kleuters werken geregeld aan dezelfde thema's, waarbij er veel ruimte is om elkaar te ontmoeten en te leren van elkaar.
  • Op het speelplein is er alle ruimte om samen te rennen, vliegen en te spelen.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We gebruiken gebruik van het Cito leerlingvolgsysteem en nemen deze toetsen tussentijds af in januari en juni vanaf groep 3 en hoger.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het vaststellen van een schooladvies voor de kinderen in groep 8 is een zorgvuldig proces. Op basis van het leerling volgsysteem, de uitslag van de eindtoets en ervaringen van het onderwijsteam wordt het advies vastgesteld. Wij hebben zeer goede contacten met de scholen voor voortgezet onderwijs en werken gezamenlijk aan een succesvolle overdracht van de kinderen. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven