Omnis Kindcentrum Franck van Borssele

Kalootstraat 2 4454 BH Borssele

 • We werken op de Ipad of in de papieren oefenboekjes. Vanaf groep 2 krijgt uw kind een iPad in bruikleen.
 • De peuters en kleuters werken geregeld aan dezelfde thema's, waarbij er veel ruimte is om elkaar te ontmoeten en te leren van elkaar.
 • Op het speelplein is er alle ruimte om samen te rennen, vliegen en te spelen.

In het kort

Toelichting van de school

Omnis Kindcentrum Franck van Borssele is een kleinschalige school, gelegen in de kern van het dorp Borssele. Gevestigd in Brede school ‘Assenburgh’. Hierin zijn ook de peutergroepen en buitenschoolse opvang van Kibeo gehuisvest en een fysiotherapiepraktijk. 

De school heeft 4 leslokalen en een ruime centrale hal. De kleuters hebben een eigen hal en speellokaal en eigen afgeschermd schoolplein. De midden- en bovenbouw hebben ook hun eigen speelplein. Zo is er voor ieder kind een prettige speelplek.

De leerkrachten zijn enthousiast en geven uw kind persoonlijke aandacht. Omnis Kindcentrum Franck van Borssele; een prettige en aantrekkelijke schoolomgeving voor uw kind.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Persoonlijke leerweg
 • Optimaal leerresultaat
 • Klaar voor de toekomst
 • Samen
 • Moderne, digitale leermiddelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
18
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Het leerlingaantal is hier te klein om te laten zien. Dat mag niet in verband met de bescherming persoonsgegevens. Je ziet daarom geen (volledige) informatie.

Het leerlingaantal is hier te klein om te laten zien. Dat mag niet in verband met de bescherming persoonsgegevens. Je ziet daarom geen (volledige) informatie.

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Talent voor de Toekomst organiseert naschoolse workshops. Deze zijn leuk, leerzaam en vallen binnen 4 pijlers:

 1. Kunst & Cultuur
 2. Wetenschap & Educatie
 3. Natuur & Techniek
 4. Sport & Spel

De workshops zijn gericht op ontwikkelingen en er worden vaardigheden aangeleerd die van pas komen op school, het voortgezet onderwijs en de kennismaatschappij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven