Openbare Basisschool Noord

Heer Rudolfstraat 1 7271 XH Borculo

Schoolfoto van Openbare Basisschool Noord

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij het zoeken van vervangers proberen we zoveel mogelijk vaste vervangers aan te trekken of een interne oplossing te zoeken. Wij hanteren de volgende stappen:

1. We zoeken een vervanger voor de groepsleerkracht, volgens de procedure van de stichting OPONOA.

2. Personen met niet-lesgevende taken worden ingeschakeld. Hierbij wordt in acht genomen dat dit niet voor een langere termijn kan, aangezien de specifieke taken van die persoon in het gedrang komen. (onderwijsassistent, geschikte stagiaires, directie, zorgcoördinator) Het al dan niet voor inval geschikt zijn van een stagiaire is ter beoordeling van de leerkracht en directeur. Indien zij worden ingezet is dit onder verantwoording van de directeur. 

3. De groep wordt over andere groepen verdeeld. Ook dit kan slechts voor een beperkte tijd. 4. Als tenslotte de nood aan de man is, wordt een groep naar huis gestuurd. Dat wordt een dag van tevoren aan de ouders meegedeeld. Hierbij wordt er gehandeld volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie. Opvang wordt gerealiseerd voor kinderen die niet thuis kunnen blijven. In het allerlaatste geval behoren de volgende opties tot de mogelijkheden: 

• Steeds een andere groep naar huis laten gaan; 

• De 4-jarigen van groep 1 thuis laten opvangen. Zij zijn immers niet leerplichtig. De overige leerlingen verdelen over de andere kleutergroepen.

De op deze wijze vrijgemaakte leerkracht kan dan naar behoefte worden ingezet. Let wel, dit zijn uiterste maatregelen in een extreme niet te verwachten situatie. Altijd verplicht de school zich vooraf goed met de ouders te communiceren.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Oponoa investeert flink in bewegingsonderwijs  

Bij OPONOA vinden we het belangrijk dat leerlingen bewegen en sporten. Dit schiet in onze huidige samenleving er soms bij in: het is niet meer vanzelfsprekend dat kinderen lid zijn van een sportclub en ook buiten spelen is soms minder goed mogelijk. Toch is bewegen belangrijk. Daarom zal vanaf het schooljaar 2015-2016 op alle OPONOA-scholen in alle groepen per week 2 lessen bewegingsonderwijs worden gegeven door vakleerkrachten. Ook gaan de leerlingen kennis maken met een aantal teamsporten, waarbij wordt samengewerkt met sportverenigingen.

Bewegen en sporten is leuk. Kinderen leren er mee te winnen, verliezen en samenwerken in een team. Het zelfvertrouwen wordt erdoor vergroot en uiteindelijk komen de leerlingen hierdoor tot betere leerprestaties.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zie schoolondersteuningsprofiel 2019-2023

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij volgen alle onze leerlingen in hun ontwikkeling. Indien nodig worden er interventies gepleegd. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders.

Terug naar boven