SWS De Klimboom

Hoofdweg 46 9362 RA Boerakker (Gem. Westerkwartier - Marum)

Schoolfoto van SWS De Klimboom

In het kort

Toelichting van de school

Als samenwerkingsschool willen we een STERKE SCHOOL zijn. Dat betekent voor ons deze doelen: we werken Samen, we voelen ons Thuis op school, ons onderwijs is Effectief, we zijn trots op het Resultaat en onze school heeft een eigen Karakter. Om dat te bereiken hebben we nodig: Structuur, Consensus binnen het team en met de ouders, Hart voor elkaar, een Open communicatie, Optimisme en allemaal een Lerende instelling. Verschil in levensovertuiging, in leervermogen, in karakter... dat mag er allemaal zijn. De kinderen leren zo belangstelling en respect te hebben voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen. Voor meer informatie: www.klimboom.quadraten.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerkingsschool
  • Thematisch onderwijs
  • Kanjerschool
  • Adaptief
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
66
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Om de veiligheid –zowel fysiek als psychisch- te waarborgen is het vanzelfsprekend dat er regels gelden en worden gehandhaafd. Een rustige, veilige en gezellige sfeer zijn voorwaarden om te kunnen leren. 

In elke groep maakt de leerkracht met de leerlingen afspraken over wat wij van de leerlingen verwachten. Daarmee wordt niet voorkomen dat er eens iets vervelends gebeurt. Juist gebeurtenissen die aanleiding zijn tot conflict en emoties, zijn leermomenten waar de leerkracht gebruik van maakt. Dan wordt de gebeurtenis besproken, de gevolgen ervan bekeken en hoe je ermee om kunt gaan. 

Natuurlijk houden we ons allemaal aan de schoolregels. Ze hangen duidelijk zichtbaar in de gang en zijn bij alle leerlingen bekend:   

  • Iedereen hoort erbij en mag er zijn  
  • Wij spelen en werken met de witte pet op  
  • Wij zorgen voor rust op school  
  • Wij luisteren naar elkaar en proberen elkaar te begrijpen  
  • Wij zijn zuinig op elkaar en op elkaars materialen 

Terug naar boven