Onze Bouwsteen

Moerkamp 73 5835 BP Beugen

Schoolfoto van Onze Bouwsteen

In het kort

Toelichting van de school

ONZE BOUWSTEEN: EEN UITDAGENDE WERKPLAATS VOOR KINDEREN, WAAR ZE DOOR SAMEN TE LEREN EEN BASIS LEGGEN VOOR HUN TOEKOMST EN WAAR AANDACHT IS VOOR HET WELBEVINDEN VAN IEDER INDIVIDU.

Tegen de kern van het dorp Beugen ligt het moderne schoolgebouw van Onze Bouwsteen. De school die in een ronding gebouwd is, is speels ingericht en straalt warmte uit. Het is een echte dorpsschool, in de positieve zin van het woord. Dit blijkt o.a. uit de contacten met ouders, maar ook met plaatselijke verenigingen en de sfeer die als veilig ervaren wordt. Kinderen voelen zich er prettig en uitgedaagd. Het is daarom niet alleen een onderwijskundige, maar ook een sociale ontmoetingsplaats. “Ons kent ons” gaat hier zeker op. De school staat open voor alle kinderen, dus ook voor alle gezindten en kinderen “met een rugzakje”. Leerlingen van verschillende culturen bezoeken de school. De keuze voor Onze Bouwsteen is kiezen voor een succesvolle schoolloopbaan.

Onze Bouwsteen is een school die volop in het overgangsproces zit van traditioneel naar adaptief onderwijs. Een resultaat van de nieuwe werkwijze is bijvoorbeeld al het werken van de kleutergroepen met de nieuwste versie van Schatkist, die een bron is van verschillende thema’s. Deze thema’s worden op drie verschillende niveaus aangeboden. In de klas wordt dat ondersteund door de inzet van een takenbord en een uitdagende speel/leeromgeving die vorm gegeven wordt door o.a. diverse hoeken, een verteltafel en een letter/cijfermuur. Door het toepassen van de verlengde instructie kan de school het individuele kind werkelijk op maat begeleiden en volgen in zijn ontwikkeling. Deze manier van werken stimuleert de zelfstandigheid van de leerlingen, waardoor ze zich bewust worden van het feit dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leren. Daarnaast heeft de leerkracht meer tijd om leerlingen die dit nodig hebben te begeleiden. Wanneer nodig worden zij daarin ondersteund door de interne begeleidster.

De prettige sfeer in school is terug te vinden in de diverse activiteiten die er jaarlijks bij Onze Bouwsteen georganiseerd worden. Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval zijn activiteiten en feesten waarbij wij voelen dat wij onderdeel zijn van een hechte gemeenschap.Bij al deze activiteiten staan iedere keer weer veel ouders klaar om mee te helpen. De school waardeert dit ten zeerste: de relatie en de communicatie met ouders wordt als heel belangrijk ervaren.

Basisschool Onze Bouwsteen werd in 1985 gevormd uit lagere school Mariaschool en kleuterschool Onze Bouwsteen. Besloten werd een nieuwe naam te zoeken. De ouders en de leerkrachten vonden Onze Bouwsteen echter zo’n mooie naam, dat hiervoor toch gekozen werd. Immers, de school is een plaats waar kinderen voortdurend groeien; daarnaast is het een hele toepasselijke naam voor een school die zich ontwikkelt en voortdurend verder bouwt op nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Beugen valt onder de gemeente Boxmeer. Binnen de gemeente is een sterke dalende trend in het aantal geboortes. Deze trend is ook in Beugen zichtbaar, langzaam maar gestaag worden er binnen ons dorp ieder jaar minder kinderen geboren. De trend blijft de komende jaren door gaan, gezien de leeftijdsopbouw van Beugen. De groep van 25-44 jaar is flink kleiner geworden de afgelopen decennia.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
107
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven