Onze Bouwsteen

Moerkamp 73 5835 BP Beugen

Schoolfoto van Onze Bouwsteen

Het team

Toelichting van de school

Afgelopen schooljaren is er behoorlijk wat onderwijzend personeel met pensioen gegaan of op een andere school een nieuwe uitdaging gevonden. Vanuit onze stichting Optimus PO hebben jonge leerkrachten de kans gekregen om op Onze Bouwsteen een vaste plek te verwerven. De gemiddelde leeftijd van ons team is veel lager dan het landelijk gemiddelde. Vanaf het schooljaar 2013-2014 is er geen mannelijke onderwijsgevende. Bij de werving van nieuwe leerkrachten voor bijvoorbeeld langdurige vervangingen, zoeken wij nadrukkelijk naar een mannelijke leerkracht.

De daling in de beschikbare FTE's heeft te maken met de terugloop van het aantal leerlingen, maar ook met de stille bezuinigingen. Met ongeveer evenveel kinderen, krijgen wij minder geld om te besteden aan de groepen. Besloten is zoveel mogelijk menskracht voor de groepen te behouden, dit betekent dat de directie vanaf 2012 nog 0,5 FTE krijgt. De ondersteuning door de intern begeleider beslaat 0,436 FTE.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven