Obs Vuurvogel

de Zilverspar 14 2661 AP Bergschenhoek

  • Positieve aandacht helpt leerlingen groeien. Door directe feedback te geven op het leerproces, ontwikkelen de kinderen zich optimaal.
  • Jaarlijks lopen de leerlingen voor het goede doel.
  • Spelen = leren
  • We werken bij thema's en projecten nauw samen met externen die aansluiten bij ons onderwijs.
  • Een fraaie, moderne en lichte leeromgeving. Met 9 ingangen, klimtoestel, een zandbak en schooltuintjes.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De uitkomst van de laatste peiling onder de leerlingen leek erg op het Nederlands gemiddelde.

Naar aanleiding ervan is een aantal acties ondernomen.

1. de leerkrachten zijn extra kritisch op zichzelf m.b.t. de instructie en de manier waarop ze leerlingen snel en duidelijke feedback geven op hun werk. 

2. er wordt meer tijd ingeruimd voor schoolafspraken en gedragsregels en voor sociaal-emotioneel leren

3. er is een leerlingenraad geïnstalleerd. 8 vertegenwoordigers uit de groepen 5 t/m 8 bespreken voor hen en hun klassen belangrijke punten met de directeur.

Thema's waren : schooltuintje, overblijven, buitenschoolse activiteiten, werken met tablets

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Bij de laatste peiling ontmoetten we technische problemen met de email. Daardoor is een te beperkte groep ouders bereikt. De uitkomsten zijn daardoor niet betrouwbaar genoeg.

Desondanks zijn er wel conclusies verbonden aan de punten die wel genoemd werden. Met name op het gebied van communicatie over onderwijs en de leerlingen. Mede ook omdat we dat zelf zo belangrijk vinden voor de ouderbetrokkenheid.

Naast de wekelijkse nieuwsbrief van de leerkracht verzorgt deze maandelijks een overzicht van de leerdoelen van de volgende maand. De directie verzorgt de maandelijkse update over algemene schoolse zaken.

Er zijn extra contactmomenten tussen school en ouders ingeroosterd: tussen de start- en rapportgesprekken zijn nu tussengesprekken opgenomen. Ouders zijn overigens altijd welkom voor tussentijdse gesprekken. 

Er wordt nagedacht over de toekomstige vorm van rapporteren en de portfolio's.

Tevredenheid
7,4

Terug naar boven