Basisschool Vuurvogel

de Zilverspar 14 2661 AP Bergschenhoek

  • Een fraaie, moderne en lichte leeromgeving. Met 9 ingangen, groen schoolplein, klimtoestel, leerkuil, voetbalveldje en een zandbak.
  • Stitch is er speciaal voor opgeleid om voor een vertrouwde en veilige omgeving te zorgen. Zo heeft hij zijn eigen hoek in onze bibliotheek.
  • Met de methode Jeelo en de bijbehorende online omgeving, zorgen we ervoor dat verschillende vakken niet los van elkaar staan, maar gezien wo
  • Positieve aandacht helpt leerlingen groeien. Door directe feedback te geven op het leerproces, ontwikkelen de kinderen zich optimaal.
  • Door te spelen doen jonge kinderen kennis op en ontwikkelen ze vaardigheden.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,3

Terug naar boven