Basisschool De Grebbe

Kastanjelaan 121 4621 HE Bergen op Zoom

 • Schoolfoto van Basisschool De Grebbe
 • Schoolfoto van Basisschool De Grebbe
 • Schoolfoto van Basisschool De Grebbe
 • Schoolfoto van Basisschool De Grebbe
 • Schoolfoto van Basisschool De Grebbe

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor elke leerling wordt een aanpak beschreven in het groepsplan. Tussentijds wordt gecontroleerd of het kind nog op de goede lijn zit. De resultaten die het bij de toetsen behaald worden gebruikt om een lijn uit te zetten naar een doel waarbij het kind duidelijk leerwinst behaald.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij formuleren de adviezen voor de uitstroom naar het VO zeer zorgvuldig.

Het advies wordt samengesteld op basis van:

 • een capaciteiten onderzoek
 • de schoolprestaties van groep 6, 7 en 8
 • de resultaten op de cito eindtoets
 • de inbreng van de ouders
 • de observaties van de intern begeleider
 • de observaties van de leerkracht
 • de werkhouding van de leerling

Wij volgen onze leerlingen nog een paar jaar nadat zij vertrokken zijn naar voortgezet onderwijs en staan waar nodig ook daar nog voor hen klaar.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2012 kregen wij voor het eerst het predicaat Excellente School. Dit predicaat wordt door het ministerie van onderwijs toegekend aan scholen die excellent onderwijs bieden. De criteria voor dit predicaat kunt u terugvinden op www.excellentescholen.nl. Jaarlijks wordt de school aan een inspectie onderzoek onderworpen om te zien of zij het predicaat nog steeds verdient.

Terug naar boven