Basisschool De Grebbe

Kastanjelaan 121 4621 HE Bergen op Zoom

 • Schoolfoto van Basisschool De Grebbe
 • Schoolfoto van Basisschool De Grebbe
 • Schoolfoto van Basisschool De Grebbe
 • Schoolfoto van Basisschool De Grebbe
 • Schoolfoto van Basisschool De Grebbe

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor elke leerling wordt een aanpak beschreven in het groepsplan. Tussentijds wordt gecontroleerd of het kind nog op de goede lijn zit. De resultaten die het bij de toetsen behaald worden gebruikt om een lijn uit te zetten naar een doel waarbij het kind duidelijk leerwinst behaald.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij formuleren de adviezen voor de uitstroom naar het VO zeer zorgvuldig.

Het advies wordt samengesteld op basis van:

 • een capaciteiten onderzoek
 • de schoolprestaties van groep 6, 7 en 8
 • de resultaten op de cito eindtoets
 • de inbreng van de ouders
 • de observaties van de intern begeleider
 • de observaties van de leerkracht
 • de werkhouding van de leerling

Wij volgen onze leerlingen nog een paar jaar nadat zij vertrokken zijn naar voortgezet onderwijs en staan waar nodig ook daar nog voor hen klaar.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2012 kregen wij voor het eerst het predicaat Excellente School. Dit predicaat wordt door het ministerie van onderwijs toegekend aan scholen die excellent onderwijs bieden. De criteria voor dit predicaat kunt u terugvinden op www.excellentescholen.nl. Jaarlijks wordt de school aan een inspectie onderzoek onderworpen om te zien of zij het predicaat nog steeds verdient.

Terug naar boven