Basisschool De Grebbe

Kastanjelaan 121 4621 HE Bergen op Zoom

 • Schoolfoto van Basisschool De Grebbe
 • Schoolfoto van Basisschool De Grebbe
 • Schoolfoto van Basisschool De Grebbe
 • Schoolfoto van Basisschool De Grebbe
 • Schoolfoto van Basisschool De Grebbe

In het kort

Toelichting van de school

De Grebbe is een vijf-sterrenschool die haar onderwijs baseert op vijf pijlers:

 1. uitblinken in lezen, taal en rekenen,
 2. onderwijs op maat,
 3. elke dag extra onderwijstijd,
 4. de ouders en de buurt zijn betrokken,
 5. een veilig schoolklimaat samen met de peuterspeelzaal en het centrum voor de kunsten.

De resultaten mogen er dan ook zijn: In 2011 hebben we de Nationale Onderwijsprijs gewonnen en vanaf 2012 hebben wij elk jaar het predicaat Excellente School gekregen.

Voor meer informatie zie onze website of vind ons op Facebook. bekijk ook onze film: http://www.youtube.com/watch?v=aAzPR_32juE

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De Grebbe. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • excellente resultaten
 • maatwerk voor ieder kind
 • veilig pedagogisch klimaat
 • onderwijstijd verlenging
 • samenwerking met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool De Grebbe heeft in schooljaar 2014-2015 194 leerlingen.

We zien dat de school in de afgelopen 10 jaar langzaam aan steeds een licht stijgend aantal leerlingen heeft.

Ouders die hun kind bij ons aanmelden geven aan voor de school te kiezen, omdat de school goed bekend staat en goede resultaten haalt.

Het brede onderwijsaanbod en ons sterrenschoolconcept dragen bij aan onze geode naam, net als het behalen van de Nationale Onderwijsprijs en het predicaat Excellente School.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
199
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven