Basisschool De Grebbe

Kastanjelaan 121 4621 HE Bergen op Zoom

 • Schoolfoto van Basisschool De Grebbe
 • Schoolfoto van Basisschool De Grebbe
 • Schoolfoto van Basisschool De Grebbe
 • Schoolfoto van Basisschool De Grebbe
 • Schoolfoto van Basisschool De Grebbe

In het kort

Toelichting van de school

Op basisschool De Grebbe zijn verschillende religies en levensovertuigingen vertegenwoordigd. Daarom leren we kinderen goed te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar. Net zoals we zelf respectvol omgaan met leerlingen, ouders en collega’s. In een veilige, vertrouwde omgeving zoeken we naar dat wat mensen verbindt. We praten daar met onze leerlingen over. En we beleven de verbinding met elkaar. Zo vieren we samen feesten die horen bij de Nederlandse cultuur en religie zoals bijvoorbeeld Kerst, Pasen en Sinterklaas, maar we vieren ook het Suikerfeest en het Offerfeest.

De Grebbe is een vijf-sterrenschool die haar onderwijs baseert op de volgende vijf pijlers:

 1. Uitblinken in taal en rekenen,
 2. Maatwerk voor uw kind,
 3. Leren in een fijn pedagogisch klimaat,
 4. 21st Century skills,
 5. Van 0 tot 12 en van 8 naar 1 een doorgaande lijn.

Voor meer informatie zie onze website of vind ons op Facebook. 

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De Grebbe. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • excellente resultaten
 • maatwerk voor ieder kind
 • veilig pedagogisch klimaat
 • onderwijstijd verlenging
 • samenwerking met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool De Grebbe heeft ruim 200 leerlingen.

Ouders die hun kind bij ons aanmelden geven aan voor de school te kiezen, omdat de school goed bekend staat en goede resultaten haalt.

Het brede onderwijsaanbod en ons sterrenschoolconcept dragen bij aan onze goede naam.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
198
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven