RK Basisschool Het Kompas

Galenuslaan 1 4624 XE Bergen op Zoom

Schoolfoto van RK Basisschool Het Kompas

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij doen een beroep op de vervangingspoule en beschikken over ambulante tijd.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op Het Kompas werken we nauw samen met de peuterspeelzaal die in ons gebouw gevestigd zit. Doordat we veel samenwerken en vieringen en activiteiten samen organiseren verloopt de overstap van de peuterspeelzaal naar de kleuterklas moeiteloos. Voordat een kind begint in de kleuterklas vindt er een zogeheten 'warme overdracht' plaats. Dit is een gesprek met de leidster van de peuterspeelzaal, de leerkracht van de kleutergroep en ouders om te zorgen dat relevante informatie zo goed mogelijk wordt doorgegeven. Hierdoor kan een leerkracht goed inspelen op de ontwikkelingsbehoefte van een kind. Kinderen voelen zich veilig en zien veel bekende gezichten wanneer zij in de kleuterklas beginnen. Ook ouders zijn al bekend met ons team. 

In de klassen wordt gewerkt aan de hand van thema's. Door verschillende vakgebieden met elkaar te koppelen leggen de kinderen verbanden en wordt leren leuk en betekenisvol. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

zie schoolgids

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven