RK Basisschool Het Kompas

Galenuslaan 1 4624 XE Bergen op Zoom

Schoolfoto van RK Basisschool Het Kompas

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kansrijk Kleurrijk Taalrijk
  • Onderwijstijdverlenging
  • Ondernemend
  • Kracht van diversiteit
  • Solide toeleiding naar het VO

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op Het Kompas zien we ieder kind. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich thuis voelt. Wanneer ouders en kinderen binnen komen maken ze kennis met onze mooie school. Doordat we werken met kleine groepjes heeft de leerkracht veel aandacht voor elk kind. 
Onze kinderen voelen zich thuis op school. Dit bevordert het welzijn van ieder kind. Door de fijne sfeer op school en doordat wij ieder kind zien krijgt elk kind de ruimte om zich te ontwikkelen en alles uit zichzelf te halen. Op Het Kompas kun je trots zijn!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
180
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op Het Kompas is er de mogelijkheid om gebruik te maken van Buitenschoolse opvang (BSO). U kunt uw kind al om 7:00 uur 's ochtends brengen en uw kind kan na schooltijd tot 18:00 uur worden opgevangen. Indien wenselijk is het mogelijk om deze tijden uit te breiden. Naast deBSO bieden wij ook verlengde peuteropvang aan. Kinderen van 2 tot 4 jaar, die gebruik maken van de peuterspeelzaal kunnen ook gebruik maken van de extra opvangmogelijkheden. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven