Basisschool De Waterloop

Terlostraat 5 5571 KW Bergeijk

  • Het schoolplein van basisschool De Waterloop op 't Loo in Bergeijk biedt voldoende ruimte voor beweging.
  • De ruime hal van basisschool De Waterloop biedt verschillende werkplekken waardoor samenwerking wordt gestimuleerd.
  • Op onze school voelt iedereen zich thuis. We spelen en leren VAN, MET en DOOR elkaar.
  • We proberen ons onderwijs zo veel mogelijk te laten aansluiten bij het leervermogen, de kennis en vaardigheden van onze leerlingen.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven