Basisschool De Waterloop

Terlostraat 5 5571 KW Bergeijk

  • Het schoolplein van basisschool De Waterloop op 't Loo in Bergeijk biedt voldoende ruimte voor beweging.
  • De ruime hal van basisschool De Waterloop biedt verschillende werkplekken waardoor samenwerking wordt gestimuleerd.
  • Op onze school voelt iedereen zich thuis. We spelen en leren VAN, MET en DOOR elkaar.
  • We proberen ons onderwijs zo veel mogelijk te laten aansluiten bij het leervermogen, de kennis en vaardigheden van onze leerlingen.

In het kort

Toelichting van de school

We werken op basisschool De Waterloop dagelijks aan een omgeving waar iedereen (leerlingen, ouders en leerkrachten) zich thuis voelt, waar iedereen mag zijn wie hij/ zij is, waar iedereen erbij hoort en gewaardeerd wordt.

Ons onderwijs kenmerkt zich door het werken in units en het stellen van ambitieuze doelen. Wij bieden een rijke leeromgeving waarin leerlingen van, met en door elkaar leren. Op De Waterloop koppelen we leerdoelen groepsdoorbrekend waarbij we streven naar een optimaal passend aanbod voor elke leerling.

Op onze weg naar een steeds beter lerende en professionele organisatie richten wij ons op de kwaliteit van het onderwijs, wat wordt bepaald door het handelen van de leerkracht waardoor de leerlingen zich met plezier en in vrijheid ontwikkelen. Onze leerkrachten hebben een begeleidende en ondersteunende rol bij de leerprocessen. We willen met ons onderwijs een zodanige bijdrage aan de ontwikkeling van de leerlingen leveren, dat leerlingen in staat zijn eigen keuzes te maken. Keuzes waar ze zelf verantwoordelijkheid voor kunnen dragen. Als school trachten wij ons onderwijs zo veel mogelijk te laten aansluiten bij het leervermogen, de kennis en vaardigheden van onze leerlingen. Instructies zijn veelal heterogeen waarbij we het leren van, met en door elkaar stimuleren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Met, van en door elkaar leren
  • Rijke leeromgeving
  • Werken in units
  • Iedereen voelt zich thuis
  • Leren eigen keuzes te maken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
130
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven