Sint Victorschool

Koningin Julianasingel 1 3405 XA Benschop

Schoolfoto van Sint Victorschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien er een teamlid ziek of afwezig is, wordt eerst aan de eventuele (duo-) collega's gevraagd of hij/zij in de mogelijkheid is om te vervangen. Dit doen wij voor de rust in de klas en de vertrouwdheid voor de kinderen. Indien dit niet mogelijk is, doen we een uitvraag bij de vervangingspool. Mocht er geen vervanger beschikbaar zijn, kijken we of het mogelijk is dat een onderwijsassistent of stagiaire onder toezicht van een bevoegd teamlid, les kan geven. Wanneer al deze mogelijkheden doorlopen zijn en er geen vervanging mogelijk is, verdelen we de kinderen over de andere groepen of vragen we de ouders/verzorgers de kinderen thuis te houden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen met zorgvragen die vanuit het basisarrangement van de school aandacht krijgen.

Leerlingen met dyslexie

Leerlingen met auditieve problemen 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven