Sint Victorschool

Koningin Julianasingel 1 3405 XA Benschop

Schoolfoto van Sint Victorschool

In het kort

Toelichting van de school

U bent van harte welkom bij ons "op de kaart" van de Sint Victorschool in Benschop. Een school waar onderwijs wordt gegeven in een vertrouwde omgeving, waar kinderen gezien en gehoord worden én het onderwijs krijgen dat zij nodig hebben. Wij geven dit vorm via onze kernwaarden; Vertrouwen, Samen, Betekenisvol en Plezier!

Met een enthousiast team geven we inhoud aan ons onderwijs. Hoe wij dit vormgeven kunt u zien en lezen op onze website; www.stvictorschoolbenschop.nl 

Op deze site van Scholen op de Kaart, krijgt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Samen
  • Betekenisvol
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
124
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven