CBS de Wegwijzer

Hoofdweg 126 9695 AP Bellingwolde

  • de voorzijde aan de Hoofdweg 126
  • Het zelfgemaakte schip.
  • Samen spelen en samen leren.
  • Geconcentreerd aan het werk op eigen niveau.
  • Schoolfoto van CBS de Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

CBS De Wegwijzer
Onze school is een kleine, sfeervolle school. Bij ons op school mag een kind zichzelf zijn en iedereen hoort erbij. We bieden onderwijs op maat in een uitdagende leeromgeving. Het team is ambitieus, werkt goed met elkaar samen en leert van elkaar. Goed contact tussen school en ouders vinden we belangrijk. Wij willen dat kinderen met plezier naar school gaan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijk
  • Kindgericht
  • Uniek
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school had in de jaren 2014-2016 te maken met een dalend aantal leerlingen. Het beleid en de koers van de school zijn stevig onderwerp van gesprek geweest. Het resultaat daarvan is merkbaar en zichtbaar in school; kindgericht onderwijs waarin ieder kind kan zijn wie hij of zij is en mag groeien en bloeien. "Een fijne school met een prettig en positief schoolklimaat."
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
40
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Toelichting nodig ?

Terug naar boven