Basisschool KOM.MIJN

Prins Frederikstraat 67 A 5951 BR Belfeld

Schoolfoto van Basisschool KOM.MIJN

In het kort

Toelichting van de school

In deze gids vindt u informatie over onze basisschool KOM.MIJN.

KOM.MIJN staat voor: “Gebundelde betrokkenheid bij het individu van morgen”. Een basisschool voor kinderen en ouders, die samen met het team het beste uit ieder kind wil halen. Een school waar je je goed voelt en waar je ertoe doet.   

Deze schoolgids is niet alleen bestemd voor ouders van onze huidige leerlingen, maar is ook bedoeld als informatiebron voor ouders, die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind. De schoolgids is ook digitaal te lezen op onze schoolwebsite www.kommijn.kerobei.nl.     

In ons gebouw zijn naast de basisschool ook peuterspeelzaal KOM.MIJN  en kindercentrum KOM.MIJN gevestigd, waarmee nauw samengewerkt wordt. Het peuteraanbod (PA) valt onder stichting Spring. Doordat het PA en de basisschool intensief samenwerken, zal een doorgaande lijn gewaarborgd worden. Samen streven we naar een optimale ontwikkeling voor ieder kind.     

Wij wensen alle ouders en leerlingen een fijn en leerzaam schooljaar toe!

Mede namens het team van basisschool KOM.MIJN,  

Met vriendelijke groet,  

Anouk van Lierop  

Directeur Bs. KOM.MIJN    

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap
  • Talent / interesse
  • Leerlingenzorg
  • Betrouwbaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
399
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven