Chr. Kindcentrum de Eshorst

Esweg 106 9411 AK Beilen

Schoolfoto van Chr. Kindcentrum de Eshorst

In het kort

Toelichting van de school

De Eshorst is een gezellig, actief, Christelijk Dalton kindcentrum in Beilen.
In 11 groepen bieden wij onderwijs aan ruim 280 leerlingen, waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden van de kinderen. Naast onderwijs bieden wij ook voor- en naschoolse opvang, dagopvang en peuteropvang aan. Dit doen wij met een enthousiast, betrokken en bevlogen team.

Op deze website vindt u veel informatie over het kindcentrum. Graag vertellen we u persoonlijk waar we voor staan en hoe we werken. U kunt een vrijblijvende afspraak maken en zelf de sfeer proeven en kennismaken met de de directie en de aanwezige leerkrachten/ pedagogisch medewerkers. Vanzelfsprekend kunt u met al uw vragen ook telefonisch of via de mail bij ons terecht.

Met vriendelijke groet, Klaas Hessels, directeur en Corien de Wolff, adjunct-directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerking
  • Effectiviteit
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Na heel veel jaren van gestage groei volgden enkele jaren van stabiliteit. Volgens de prognoses van de gemeente Midden-Drenthe zou het aantal kinderen op de basisscholen vanaf 2012 moeten gaan dalen, aangezien er minder kinderen worden geboren. Het aantal kinderen op ons kindcentrum is lange tijd nog stabiel gebleven, maar sinds 2016 is er een licht dalende lijn te zien. Maar die dalende lijn houdt gelukkig geen gelijke tred met het mindere aantal kinderen dat wordt geboren. Heel veel ouders zien ons gelukkig als goede en fijne school!
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
295
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven