Chr. Kindcentrum de Eshorst

Esweg 106 9411 AK Beilen

  • Schoolfoto van Chr. Kindcentrum de Eshorst
  • Schoolfoto van Chr. Kindcentrum de Eshorst
  • Schoolfoto van Chr. Kindcentrum de Eshorst
  • Schoolfoto van Chr. Kindcentrum de Eshorst
  • Schoolfoto van Chr. Kindcentrum de Eshorst

In het kort

Toelichting van de school

Fijn dat u belangstelling toont voor Christelijk Kindcentrum de Eshorst.

Op deze site vindt u de basisinformatie van ons Kindcentrum.

Uiteraard belangrijk en als u ons béter wilt leren kennen, is een bezoek aan onze website www.eshorst.nl een prima vervolg.

Zoekt u een (goede) school voor uw kind(eren)? U leert ons pas écht kennen als u ons bezoekt.

We praten u dan graag bij over onze passie voor het onderwijs en om het allerbeste uit uw kind te halen.

Vanzelfsprekend is er veel ruimte voor uw eigen vragen en aansluitend leiden we u en uw kind graag uitvoerig rond in ons mooie kindcentrum.

En vraag gerust aan onze ouders hoe hun ervaringen met de Eshorst zijn. Immers, onze ouders zijn onze beste ambassadeurs.

Daarna hebt u ons goed leren kennen. Wellicht goed genoeg om voor ons te kiezen.

U bent welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerking
  • Effectiviteit
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Na heel veel jaren van gestage groei volgden enkele jaren van stabiliteit. Volgens de prognoses van de gemeente Midden-Drenthe zou het aantal kinderen op de basisscholen vanaf 2012 moeten gaan dalen, aangezien er minder kinderen worden geboren. Het aantal kinderen op ons kindcentrum is lange tijd nog stabiel gebleven, maar sinds 2016 is er een licht dalende lijn te zien. Maar die dalende lijn houdt gelukkig geen gelijke tred met het mindere aantal kinderen dat wordt geboren. Heel veel ouders zien ons gelukkig als goede en fijne school!
Weergave

Leerlingen
265
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven