Chr. Kindcentrum de Eshorst

Esweg 106 9411 AK Beilen

Schoolfoto van Chr. Kindcentrum de Eshorst

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekte van een leerkracht dienen wij een verzoek in voor een invalkracht. Als er geen invalkracht beschikbaar is, gaan we binnen ons eigen team vragen wie er kan en wil werken. Als dat niet lukt, dan wordt de groep de eerste dag opgesplitst. Is er vanaf de tweede dag geen vervanging, dan krijgen de kinderen vrij. Dit wordt de ouders altijd een dag van tevoren meegedeeld via een spoedbericht in het ouderportaal. Mochten ouders geen opvang hebben, dan wordt altijd de mogelijkheid gegeven de kinderen naar school te brengen/te laten gaan en zorgt de school voor opvang.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zie de uitgebreide bijlage.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven